О ПРОЈЕКТУ

Назив: Реформа средњег стручног образовања у Србији
Подржава: Министарство за привредну сарадњу и развој Савезне Републике Немачке
Партнери: Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ
Пројектни период: 2013-2019. година

Контекст


Глобална економска криза и процес транзиције довели су до високе стопе незапослености у Србији која у посебној мери погађа младе. У другом кварталу 2015. године, за старосну групу 15-24, стопа незапослености износила је 43.1%, а стопа неактивности била је 72.4%. Упркос овој ситуацији, радна места за квалификовани кадар у занатско-техничким занимањима углавном остају непопуњена, јер послодавци не могу да нађу одговарајуће стручњаке.

Трогодишњи занатско-технички профили који су тренутно у понуди углавном су преоптерећени теоријским садржајем, недовољно су атрактивни за младе људе и не задовољавају потребу привреде за квалификованом радном снагом. Стицање практичних вештина ученика се не спроводи на довољно систематичан и ефективан начин. Иако компаније замерају недостатак неопходних практичних компетенција свршених ученика, саме се још увек недовољно укључују у креирање и спровођење стручног образовања.

Из тог разлога, неопходна је реформа занатско-техничког средњег стручног образовања у складу са реалним потребама и уз укључивање свих заинтересованих страна, пре свега компанија којима је неопходна подршка у изградњи њихових капацитета за спровођење учења кроз рад.

Иако је право на образовање свима загарантовано, приступ стручном образовању је често тежи за младе људе из осетљивих група, па су за њихово укључивање потребне додатне мере подршке.


Циљ


Циљ пројекта је да се, увођењем елемената дуалног образовања у оквиру формалног система средњег стручног образовања, побољша понуда инклузивног, кооперативног образовања за техничка занимања у складу са потребама тржишта.


Приступ


Фокус пројекта је на увођењу кооперативног модела образовања који примењује елементе дуалног система прилагођено условима у Србији. Модел се тестира кроз имплементацију модернизованих, трогодишњих занатско-техничких профила са потенцијалом за запошљавање. Циљ је да се побољшају стручне компетенције свршених средњошколаца и на тај начин повећају њихове шансе за запошљавање, а послодавцима омогући директан приступ квалификованој радној снази.

Наставни планови и програми изабраних образовних профила су допуњени и модернизовани тако да ученицима омогућавају стицање стручних компетенција и повећање удела практичних фаза учења пре свега у компанијама. Како би могли да примене модернизоване садржаје наставе и учења, директори школа, наставници и ментори/инструктори у компанијама пролазе свеобухватна усавршавања.

Пројекат пружа подршку свим релевантним актерима који учествују у имплементацији и управљању кооперативним моделом образовања. Посебан акценат подршке је на јачању капацитета партнерских институција за унапређење регулаторног оквира који треба да постави основе за успешну и одрживу имплементацију модела заснованог на елементима дуалног образовања.

Каријерно вођење и саветовање, маркетиншке мере и развој партнерстава са приватним сектором имају за циљ подизање свести о моделу са елементима дуалног образовања као и да подстакну интересовање како ученика и њихових родитеља, тако и компанија да узму активно учешће у овом моделу образовања.


РезултатиКонтакт


За вести и редовно информисање о току пројекта посетите сајт пројекта и Facebook страницу пројекта.